DVADESET GODINA OD OSNIVANJA EVROPSKE FEDERACIJE ZA ZAVARIVANJE (EWF)

Ideja sedam evropskih zemalja iz 1974. godine, da se osnuje organizacija koja bi se bavila razmenom iskustava i unapređenjem zavarivanja, spajanja i rezanja, konačno je realizovana 1992. godine, osnivanjem Evropske federacije za zavarivanje, spajanje i rezanje (skraćeno EWF).

Danas EWF ima 31 članicu od kojih 27 imaju svoje nacionalno tela za ovlašćivanje u oblasti obrazovanja kadrova u zavarivanju (ANB) a 17 nacionalna tela za sertifikaciju kompanija u oblasti zavarivanja (ANBCC).

Ove godine, u periodu od 5. do 8. novembra održan je godišnji sastanak članova EWF. Centralni događaj godišnjeg sastanka je bila svakako 20. generalna skupština EWF koja je održana dana 6. novembra u sedištu sekratarijata EWF-a, Instituta za zavarivanje i kvalitet Portugalije u Porto Salvo – Oeiras, predgađu Lisabona.

Veče pre generalne skupštine koja je imala radni karakter, održana je svečanost povodom značajnog jubileja. Svečana večera je organizovana u kulturnom centru mesta Cascais uz prisustvo predstavnika članica EWF-a i svih dosadašnih predsednika ove organizacije.

Na 20. generalnoj skupštini, u radnoj atmosferi usvojeni su izveštaji o radu EWF za tekuću godinu, finansijski planovi, izveštaji o ostalim administrativnim problemima, o strategiji razvoja EWF-a i o ostalim aktivnostima EWF i njenih tela, uključujući i aktivnosti tehničkog komiteta.

Diskutovano je i o mogućnostima saradnje preko međunarodnih projekata koje finansira, pre svega , evropska unija.

Uz ostale aktivnosti, održan je forum ATB-ova (Ovlašćenih organizacija za održavanje kurseva za zavarivačke kadrove prema pravilima Međunarodnog instituta za zavarivanje). Ideja je bila da predstavnici tela koji organizuju kurseve razmene iskustva i prodiskutuju o eventualnoj saradnji. Na kraju, sastanak se sveo na radionicu kojoj su prisustvovali izvršni rukovodioci nacionalnih tela za ovlaščivanje (ANB).

U okviru ostalih aktivnosti održan je konsultativni sastanak izvršnih rukovodilaca ANB uoči predstojećih skupova grupa A i B međunarodnog odbora za ovlašćivanje (International Authorization Bord) koji su predviđeni da se održe u Parizu u periodu od 16 do 18. januara 2013. godine.

Predstavnici Društva za unapređivanje zavarivanja u Srbiji koji su uzeli učešće u radu Generalne skupštine i ostalim aktivnostima su bili predsednik DUZS-a, g-din Lukić Branislav, IWE, IWI-C i izvršni rukovodilac ANB-a za Srbiju DUZS CertPers-a, dr Vencislav Grabulov, IWE.

Tokom održavanja radnih sastanaka ostvareni su korisni kontakti sa predstavnicima ostalih članica Evropske zavarivačke organizacije i nacionalnih tela za ovlašćivanje i razmenjena iskustva.

.